Zdravotné výsledky Rockových detí
INDIANA ROSE Little Bubble
HD A/A , ED 0/0

IMAN BLACK Little Bubble
HD A/A , ED 0/0

X´BLACK MAMBA Sun in thier eyes
HD A/A , ED 0/0

X´NIGHT DREAM Sun in their eyes
HD A/A , ED 0/0

Jasmína Libošovská Blata
HD A/A , ED 0/0 , PRA/CAT - neg. , OptiGen A - clear , EIC N/N -clear

Viva La Vida De Bohemia Bras
HD A/A , ED 0/0 , OptiGen A - clear, EIC N/N - clear

Vida a La Deseo De Bohemia Bras
HD A/A , ED 0/0

Surprise Sun in their eyes
HD A/A , ED 0/0, EIC - clear, RD/ OSD - clear, OptiGen A - clear , HMLR -clear

Special Queen Sun in their eyes
HD A/A , ED 0/0 , EIC - clear, DM - degenerative myelopathy - clear, OptiGen A - clear, HMLR - clear

Super Star Sun in their eyes
HD B/B , ED 0/0 , OptiGen A - clear, HMLR - clear

Bona Kaiserov dvor
HDA, ED 0, plnochrupá

Euro Dolar Little Bubble
HD B, ED 0, OptiGen A, HMLR clear, RD/OSD clear, EIC- N/ EIC

Especially For You Little Bubble
HD A, ED 0, OptiGen A, HMLR clear, RD/OSD clear, EIC- N/EIC, PRA/ CAT neg.

Emotion in Black Little Bubble
HD A/D, OptiGen A, HMLR clear, RD/OSD clear, EIC N/EIC

Evening Surprise Little Bubble
RTG DBK A/A , DLK 0/0, OptiGen A by parentage, HMLR clear by parentage, RD/OSD clear by parentage,
EIC carrier by parentage

Europa Wind Little Bubble
RTG DBK A/A, DLK 0/0, HMLR clear by parentage, RD/OSD clear by paretnage,
Srdce : Normal -- cardiologist , OFA LR -CA 4067/15F/C-PI

F.B.I General Litlle Bubble
HDA, ED 0, OptiGen A, HMLR clear, RD/OSD clear, EIC- N/ EIC, Narcolepsia clear

Finding Nemo Little Bubble
HD A, ED 1/2, OptiGen A, HMLR clear, RD/OSD clear, EIC- N/EIC, Narcolepsia clear

Filadelfia Litlle Bubble
HD A, ED 0, OptiGen A, HMLR clear, RD/OSD clear, EIC - N/EIC, Narcolepsia clear

Darling Libošovská Blata
HDA, ED 0, EIC N/N

Damián Libošovská Blata
HDA, ED 0

Imagine Modrý Skarabeus
HD B, HD 0

Indy Modrý Skarabeus
HD A, ED 0

Izis Modrý Skarabeus
HD A/B, ED 0, PRA (OptiGen) neg. po rodičoch, EIC clear po rodičoch

Olin Sun In Their Eyes
EIC gentest: Normal/Clear, RTG DBK A/A, DLK 0/0

O´La Bomba Sun In Their Eyes
RTG DBK A/A, DLK 0/0, OptiGen A by parentage
EIC - Exercise Induced Collaps - gentest: Normal/Clear
Gentest Maligne Hyperthermie (MH) - Normal/ Clear
HMLR - gentest Myopathie Normal/Clear by parentage
Inherited RD/OSD - gentest: Normal/Clear by parentage
Degenerative Myelopathy - PCR - Normal/Clear

Otília Sun In their Eyes
RTG DBK A/A , DLK 0/0, plnochrupá, OptiGen A by parentage
EIC - Exercise Induced Collaps - gentest: Normal/Clear
HMLR - gentest Myopathie Normal/Clear by parentage
Inherited RD/OSD - gentest: Normal/Clear by parentage

Otello Sun In Their Eyes
OptiGen A by parentage
EIC - Exercise Induced Collaps - gentest: E/N carrier
HMLR - gentest Myopathie Normal/Clear by parentage
Inherited RD/OSD - gentest: Normal/Clear by parentage

O´Hara Scarlett Sun in their eyes
HD A, ED 0, RD/OSD clear by parentage , HMLR clear by parentage

Zoro Kaiserov Dvor
HDA, ED 0/0, EIC gentest: Normal/Carrier

Zora Kaiserov Dvor
HD A/A, ED 0/0, EIC clear, PRA/CAT neg. IX/2010

Zeta Kaiserov Dvor
HD A/A, ED 0/0

Verita Vince in Bohemia Bras
RTG DBK 0/2, DLK 0/0, PRCD clear, EIC gentest: Normal/Clear

Natalia Sun in Their Eyes
HD A, ED 0, PRA/CAT neg.2010, EIC carrier


Na všetky uvedené fotografie a texty sa vzťahuje autorské právo.
Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.