NINO Sun in their eyes

NINO Sun in their eyes
"Nino"
Narodený: 02.10.2020
EIC - clear by parentage
HNPK - clear by parentage
PRA - clear by parentage

NINO Sun in their eyes pedigree

Na všetky uvedené fotografie a texty sa vzťahuje autorské právo.
Ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.